Reinasan. Cleaner. Greener. Safer.

Cleaner. Greener. Safer.

Duurzaam reinigen

Cleaner Greener Safer; Het Reinasan motto! Het kan altijd schoner, duurzamer en veiliger!

Blijvend beschermd Dieptereiniging
×

Duurzaam reinigen

Bij duurzaam reinigen wordt vaak de link gelegd met producten welke voorzien van een Eco keurmerk. Op de markt zijn verschillende producten verkrijgbaar met verschillende keurmerken. Opvallend is dat veel van die keurmerken niet testen op duurzaamheid ten opzichte van dieren of zelfs de mens. Wat nog meer opvalt is dat veel van die gekeurde producten, ondanks het label ‘’duurzaam’’, waarschuwing en gevarensymbolen dragen/hebben. Denk hierbij aan bijtend en milieugevaarlijk.

Duurzaam en goed gekeurd product

Neem als voorbeeld gevelreiniging. Men besluit om een duurzaam en goed gekeurd (eco keurmerk) product aan te schaffen. De verwerker van het product wordt als eerste blootgesteld aan het product. Hij of zij zal de daarbij beschreven PBM moeten dragen. Het afvalwater bevat niet alleen de losgeweekte vervuiling, maar ook het reinigingsmiddel. Dit zal, als men het afvalwater niet afvangt, direct in het riool terecht komen. Ondanks dat veel professionals netjes en efficiënt werk verrichten is spatwater niet tegen te voorkomen. Ook dit water mét reinigingsmiddel komt direct in het milieu terecht. Hoe duurzaam is het dan?

Bekijk de partnervoordelen

Reinasan

Reinasan produceert producten die niet bijtend zijn, noch milieugevaarlijk. De verwerker kan het product verwerken zonder PBM. Het product zelf is een concentraat, welke sterk verdunt dient te worden. Het afvalwater met reinigingsmiddel zal voor 98% binnen 14 dagen volledig biologisch zijn afgebroken.

De keurmerkenwijzer 

Wilt u meer weten?

Veelgestelde vragen

Greep uit onze partners

AcoustiNorm
MH Roadstyling
Thibor
ROVO Benelux
Ben Eilers
Burotronic
LSB Groep
Wagemans
Viralis
atmr
FurniWorks
Next Level Office