What is photocatalysis?

Er is sprake van fotokatalyse als een chemische reactie versneld wordt als gevolg van een gelijkmatige blootstelling aan zowel een stof katalysator als aan licht. Deze reactie kan duizenden tot miljoenen keren versneld worden. Het opvallende van fotokatalyse is dat er sprake is van een gecombineerde blootstelling. Er zal geen significante versnelling van de reactie plaatsvinden bij blootstelling aan slechts één van de factoren.

Different forms of photocatalysis

Er zijn verschillende vormen van fotokatalyse te onderscheiden. Het meest bekende voorbeeld van fotokatalyse is fotosynthese. Dit is een vorm van natuurlijke fotokatalyse waarbij gebruik wordt gemaakt van licht om suikers te maken van koolstofdioxide, water, en voedingsstoffen. Als een van deze blokken ontbreekt, kunnen planten zich niet ontwikkelen. Naast de natuurlijke fotokatalyse wordt er veel gebruik gemaakt van dit soort versnelde reacties in de chemische sector. Het effect van fotokatalyse vormt onder andere de basis bij de productie van luchtzuiveringssystemen.