Wat doet een Biokatalyst?

Een Biokatalyst houdt zich bezig met het gebruik van levende (biologische) systemen of onderdelen hiervan met als doel om chemische processen te versnellen. Dit proces wordt biokatalyse genoemd. Bij de uitvoer van dit proces wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke katalysatoren zoals bijvoorbeeld enzymen. Dit kunnen zowel geïsoleerde enzymen zijn als macromoleculaire katalysatoren die zich nog in levende cellen bevinden. Deze natuurlijke katalysatoren voeren chemische transformaties uit op chemische verbindingen.

Biokatalyst en biotechnologie

Biokatalyse vormt de basis voor een van de oudste chemische transformaties die een biokatalyst toepast. Hieruit is ook een vorm van moderne biotechnologie ontstaan dat gericht is op specifiek gerichte evolutie. De hieruit voortgekomen productie van gemodificeerde- of niet natuurlijke enzymen maakt het mogelijk om nieuwe transformaties vorm te geven die onmogelijk zijn met de klassieke synthetische organische chemie.