Reinasan

De Vergroening

Voor ons is bijdragen aan een schonere wereld een normale zaak. Zo laten we een groenere wereld achter voor de generaties na ons. Ook geloven wij in samenwerking met de natuur. Mede daarom zijn we begonnen met de aanplant van een voedselbos.

Duurzaam investeren

Groene toekomst

Wij bieden onze partners de mogelijkheid om ook bij te dragen aan een duurzamere wereld door te investeren in schonere lucht, rijker bodemleven, stikstofbinding en het creëren van een veilig en natuurlijk ecosysteem voor flora en fauna. Uiteraard kan iedereen met (of zonder) groen hart een boom doneren.

Wat is een voedselbos?

Green deal definitie

‘’Een voedselbos is een productief ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel om voedsel te produceren. Voedselbossen zijn een specifieke vorm van boslandbouw (‘agroforestry’) met als onderscheidende kenmerken: een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een ‘robuuste’ omvang is nodig om te komen tot een vitaal, zelfvoorzienend bosecosysteem en staat gelijk aan minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving en minimaal 20 hectare in een ernstig verarmde omgeving. Een voedselbos herbergt een rijkgeschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. In een voedselbos is geen plaats voor landbouwhuisdieren of éénjarige teelten.’’

Waarom een voedselbos?

Voordelen

Een goed aangelegd voedselbos zorgt voor stikstofbinding en CO2 opslag. Dit resulteert onder andere in een gezond bodemleven, wat opzijn beurt zorgt voor uitwisseling van nutrienten tussen de diverse bomen, planten, kruiden en bloemen. Er ontstaat een schimmelnetwerk welke een symbiose aangaat met de boven de grond groeiende flora en fauna. Dit draagt bij aan een gezonde bodem met een efficiente waterhuishouding! De enorme biodiversiteit trekt veel insekten en dieren aan. Elk dragen bij aan het ecosysteem en hebben er voldoende voedsel en zelfs broed- en schuilplaatsen. De aanplant zorgt uiteraard ook voor voedsel. Denk aan allerlei soorten noten, vruchten, paddestoelen. Maar ook soorten die kunnen dienen als ingredienten om verf van te maken, bindmateriaal, zeep, vlechtwerk of tincturen en ondersteunende zalven.