Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen zijn met het blote oog niet te zien. Dit zijn bijvoorbeeld bacteriën, schimmels of gisten. Officieel behoren virussen of eencellige parasieten niet tot de micro-organismen omdat ze zich niet zelfstandig kunnen delen.

Waar leven micro-organismen?

Micro-organismen leven overal en zijn dus aanwezig in de grond, in het voedsel, op werkplekken maar ook in sanitaire voorzieningen. Veel micro-organismen zijn onschuldig maar dit is niet altijd het geval. Er zijn ook ziekte veroorzakende micro-organismen zoals salmonella bacteriën, EHEC of candida. Door het houden aan strikte hygiëneregels, kan worden voorkomen dat de ziekte veroorzakende micro-organismen zich kunnen verspreiden, overleven of een besmetting van personen kunnen veroorzaken. Micro-organismen kunnen ook op een nuttige manier een bijdrage leveren aan processen zoals bij fermentatie het geval is.