Wat zijn Algen?

Er zijn vele soorten algen, waarvan de meeste in waterachtige milieus leven. Ook leven ze op boomschors, stenen en in mutualistische symbiose met schimmels: de zogenaamde korstmossen. Bijna alle algen halen hun energie uit zonlicht (algen zijn fotoautotroof). Andere algen krijgen hun energie door koolstof uit organisch materiaal te halen. Deze algensoorten heten mixotroof. De heterotroof daarentegen zijn afhankelijk van externe aanvoer voor hun energie. Dit zijn eencellige wieren. Men vermoedt dat de eerste planten zijn geëvolueerd uit zoetwateralgen. In het Vindhya Gebergte zijn fossielen van algen gevonden die tussen 1,6 tot 1,7 miljard jaar oud zijn. De Prokaryotische Cyanobacteria  (blauwalgen) behoren tot de oudste organismen op aarde. Er is nog altijd een discussie gaande of blauwwier wél of niet tot de algen gerekend mag worden.