Wat is het Kiemgetal?

Het kiemgetal is een indicator van het aantal levende micro organismen per millimeter of per gram, dus het aantal bacteriekiemen dat zich in of op een product bevindt. Dit aantal wordt ook wel aangegeven met de term kolonievormende eenheden (kve). Het kiemgetal kan worden vastgesteld door het product op een specifieke voedingsbodem te leggen en aan bepaalde temperatuur invloeden bloot te stellen of met behulp van flowcytometrie.