Wat is het Antibioticabeleid?

De landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik worden geformuleerd door de SWAB. Dit is de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. De doelstelling van SWAB is om voor Nederland de kwaliteit van het gebruik van antibiotica te optimaliseren met in ogenschouw genomen de beheersing van resistentieontwikkeling en de kosten. De richtlijnen worden door commissies ingezet die voor ziekenhuizen antibioticaformularia opstellen.Tevens worden de richtlijnen ingezet als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt.