Reinasan. Cleaner. Greener. Safer.

Antibioticabeleid

×

Wat is het Antibioticabeleid?

De landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik worden geformuleerd door de SWAB. Dit is de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. De doelstelling van SWAB is om voor Nederland de kwaliteit van het gebruik van antibiotica te optimaliseren met in ogenschouw genomen de beheersing van resistentieontwikkeling en de kosten. De richtlijnen worden door commissies ingezet die voor ziekenhuizen antibioticaformularia opstellen.Tevens worden de richtlijnen ingezet als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt.Wilt u meer weten?

Veelgestelde vragen

Greep uit onze partners

AcoustiNorm
MH Roadstyling
Thibor
ROVO Benelux
Ben Eilers
Burotronic
LSB Groep
Wagemans
Viralis
atmr
FurniWorks
Next Level Office