Wat is een Arbeidshygiënist?

Een arbeidshygiënist is een professional die de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven controleert met als doelstelling om gezondheidsschade bij werknemers te voorkomen. Deze gespecialiseerde persoon werkt preventief en biedt ondersteuning aan bedrijven door onder andere het in kaart brengen van gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, klimatologische omstandigheden, blootstelling aan geluid, mechanische trillingen of invloeden van licht. Daarnaast zal een arbeidshygiënist inzicht geven op welke manier de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd. Een arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen die we kennen binnen de Arbowet. Deze persoon richt zich op de gezondheidseffecten op middellange- en lange termijn. De acute gezondheidseffecten staan in de Arbowet beschreven als “veiligheid”.