Wat is een cel?

In de biologie is een cel de kleinste levende eenheid waaruit alle organismen zijn opgebouwd. Een cel wordt ook wel gezien als de basis van al het leven. Zowel mensen, als dieren en planten zijn opgebouwd uit deze organismen. Iedere cel is opgebouwd uit organellen. Organellen hebben maar één functie: de cel in leven houden.