Wat is een Viroloog?

Een viroloog is een professional die zich gespecialiseerd heeft in het bestuderen van virussen en de karakteristieke kenmerken hiervan. Deze persoon zal zich richten op de wetenschap achter het ontstaan van virussen, de bestrijding hiervan, de manieren waarop de overlast van virussen voorkomen kunnen worden en de ziektes die door de virussen kunnen ontstaan. Virologen hebben met verschillende vakgebieden te maken zoals microbiologie, plantkunde en biologie. Virologen houden zich vooral bezig met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar virussen. Daarnaast houden virologen zich uiteraard bezig met kennisdeling om een bijdrage te leveren in het toepassen van de onderzoeksresultaten in praktijksituaties.