Wat is LCHV?

LCHV staat voor Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid en is een kenniscentrum ontwikkeld voor hygiëne en infectiepreventie. Zij stelt hygiënerichtlijnen op voor diverse sectoren; kinderdagverblijven, basisscholen, evenementen, campings, sauna’s, thuiszorg, tattooshops, ambulancezorg en gevangenissen. De focus binnen deze richtlijnen is op het gebied van dierplaagbeheersing, persoonlijke hygiëne, bouw- en inrichting, schoonmaak en legionellapreventie. LCHV is een onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Het geeft scholing aan Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en is opgericht in 2003. Dit om de kwaliteit en THZ (technische hygiënezorg) te verbeteren. Het is een project van de GGD Nederland.