Wat is LCI-richtlijnen?

De LCI is een expertisecentrum van het RIVM vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Dit centrum houdt zich bezig met stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor zowel landelijke medische richtlijnen alsook voor zorginstellingen, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Voluit geschreven staat LCI voor Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Het adviseren over medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma richting de overheid en zorginstellingen behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het LCI.