Wat is Mycelium?

Een schimmel kan een groot hyfenetwerk maken. Dit wordt mycelium genoemd. Rizomorfen is een geheel en bestaat uit vele hyfen dicht bij elkaar. Dit is een weefsel wat helpt bij het overleven van het organisme. Hierdoor kunnen meerdere voedingsbronnen worden aangesproken wat weer resulteert in het kunnen overleven in extreme omstandigheden. In Oregon Amerika, groeit het grootste levende wezen op aarde; een honingzwam met een mycelium, ondergrondse zwamvlok, van 890 hectare. Geschat wordt dat deze wel 2400 jaar oud is.