Wat is ecologisch?

Ecologie is binnen de biologie een aparte wetenschap. De letterlijke betekenis afkomstig uit het Grieks is “wetenschap van de huishouding”. Er zijn veel soorten context waarin ecologie naar voren komt. Eén van deze vormen is duurzaam leven. Ook wel de wisselwerking tussen populaties, organismen en landschappen en hun niet-biologische omgeving. Maar ecologie bestaat ook in de context van politiek, dat de aarde voorop staat in plaats van de mens. Het centrale punt bij ecologie staat voor een goede balans tussen mens en omgeving. Mensen die leven volgens een ecologische levensstijl leven zo min mogelijk belastend voor het milieu.

Ecologische producten

Een ecologisch product is in zijn complete levenscyclus schoon geproduceerd. Dat is zonder gebruik van schadelijke bronnen, additieven of methoden in het productieproces tot het gebruik en uiteindelijk de afvalfase. Alle processen worden gecontroleerd tijdens het certificeren van een product om te verzekeren dat het ecologisch is.

Redenen voor ecologisch productgebruik

Er zijn ondertussen genoeg ecologische producten te vinden op de markt. Naast dat het gebruiken van ecologische producten beter is voor de omgeving zijn er nog meer redenen om ecologische producten te gebruiken en produceren:

  • Goed gevoel – Door bewust om te gaan met de omgeving, deze niet beschadigen
  • Garantie – Ecologische producten zijn gegarandeerd door een certificaat
  • Gezondheid – Natuurlijke meststoffen en geen toegevoegde chemicaliën zorgen voor een gezonder lichaam
  • Bodem bescherming – Juiste product produceren in de juiste grond, maar ook het besparen van natuurlijke grondstoffen door deze niet te gebruiken
  • Water bescherming – Natuurlijke waterbronnen worden beschermd