Wat is milieuvriendelijk?

De letterlijke betekenis van milieuvriendelijk is: niet belastend of vervuilend voor het milieu. Het milieu staat voor een omgeving waarin iets of iemand leeft. Er worden altijd gekeken naar de betekenis van milieu op ecologisch niveau bij de term milieuvriendelijk. Wanneer een product milieuvriendelijk is betekent dit dat een productieproces, het gebruik van een product en de afvalfase geen schade toebrengt aan de leefomgeving. Dit houdt in:

  • Er vindt geen milieuverontreiniging plaats – Door chemie, geluid, licht, straling
  • Er vindt geen uitputting van natuurlijke grondstoffen plaats – Het hergebruiken van energie of schone energie
  • Er vindt geen invloed plaats op de ecologie – Biodiversiteit, bodemleven

Milieuvriendelijk leven

Er zijn verschillende manier waarop u milieuvriendelijker kan leven. Ten eerste kan u minder water verspillen door zuiniger om te gaan thuis door bijvoorbeeld kortere douches te nemen. Het zuiveren van water kost namelijk erg veel energie en gaat ten koste van natuurlijke waterbronnen. Ten tweede kunt u minder chemicaliën gebruiken. Denk aan het gebruik van schoonmaakmiddelen op natuurlijke basis die niet schadelijk zijn voor natuur, materiaal en huid. Daarnaast kan u denken aan:

  • Het verminderen van afval
  • Het kopen van lokale producten
  • Minder reizen met voertuigen die brandstof gebruiken
  • Zuinig omgaan met elektriciteit
  • Scheiden van afval