Reinasan. Cleaner. Greener. Safer.

Botulismebacterie

×

Wat is Botulismebacterie?

De wereldwijd voorkomende bacterie genaamd Clostridium botulinum (en de nauw verwante C. argentinense), veroorzaakt botulisme. Deze bacterie kan zich in een zuurstofarm en eiwitrijk milieu en in water van 20 graden Celsius of hoger snel vermenigvuldigen. Er vindt dan een vergiftiging plaast waar vooral watervogels en vissen aan sterven. Van de zeven typen botuline zijn er drie gevaarlijk voor de mens. Door de bacterie afgescheiden toxine, botuline, veroorzaakt symptomen zoals blokkade van de signaaloverdracht van zenuw naar spier. De mens kan aan zuigelingenbotulisme, wondbotulisme of bij inademing van botulinetoxine ziek worden met de dood tot gevolg. De meest voorkomende toedieningsweg is door het eten van bedorven eten. Bij baby’s is het onvolgroeide maag-darmkanaal gevoelig voor besmette honing. Vandaar dat het wordt afgeraden baby’s tot 12 maanden honing te geven.Wilt u meer weten?

Veelgestelde vragen

Greep uit onze partners

AcoustiNorm
MH Roadstyling
Thibor
ROVO Benelux
Ben Eilers
Burotronic
LSB Groep
Wagemans
Viralis
atmr
FurniWorks
Next Level Office